مکان

ساعت

ایام هفته

رشته ورزشی

سالن کوثر

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای فرد

فوتسال

سالن امام رضا

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای فرد

هندبال

سالن ۲۲بهمن

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای زوج

والیبال

سالن کوثر

۱۹:۳۰ - ۱۸

روزهای زوج

بسکتبال

سالن کوثر

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای زوج

تنیس روی میز

سالن امام علی(ع)

۱۳:۳۰-۱۲

روزهای زوج

بدمینتون

سالن رزمی  امام رضا

۱۳:۳۰-۱۲

روزهای فرد

کاراته

سالن رزمی امام رضا

۱۹:۳۰-۱۸

روزهای فرد

تکواندو

مجتمع آبی پردیس

۱۹:۳۰-۱۸

روزهای زوج

شنا

سالن ۲۲ بهمن

۱۸-۱۶

روزهای فرد

تیراندازی

زمین چمن ۲۲ بهمن

۱۹:۳۰-۱۸

روزهای زوج

دوومیدانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی